ที่ดินว่างเปล่า คลองหลวง ปทุมธานี

78-0-10 (ไร่-งาน-วา)
ราคา null บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 6 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S01G1D04766
303
78-0-10 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ