ที่ดินว่างเปล่า นาแก นครพนม

6-3-70 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 8,310,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B09636
28578
6-3-70 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง นาแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ