บ้านพร้อมกิจการ แม่แตง เชียงใหม่

3-0-39.5 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 28,000,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 3 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B09638
21445
3-0-39.5 (ไร่-งาน-วา)
247 หมู่ 3
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน เชียงใหม่-ฝาง(107)กม.35+095
ตำบล/แขวง ขี้เหล็ก
เขต/อำเภอ แม่แตง
จังหวัด เชียงใหม่
1.โกดังแสดงสินค้า 2.โกดังพร้อมส่วนพักอาศัย 3.โกดังโชว์สินค้า

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ