บ้านพร้อมกิจการ ฝาง เชียงใหม่

6-3-48 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 35,000,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 3 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B09641
26451,
26452
6-3-48 (ไร่-งาน-วา)
9, 352/2 หมู่ 1
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน เชียงใหม่-ฝาง(107)กม.137+900
ตำบล/แขวง แม่ข่า
เขต/อำเภอ ฝาง
จังหวัด เชียงใหม่
สิ้งปลูกสร้าง 7 รายการ

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ