ที่ดินว่างเปล่า ตะโหมด พัทลุง

0-0-49.9 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 420,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

41000S20G2B09883
9356
0-0-49.9 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง ตะโหมด
เขต/อำเภอ ตะโหมด
จังหวัด พัทลุง

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ