ที่ดินว่างเปล่า เมืองหนองคาย หนองคาย

0-1-0 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 300,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

41000S20G2B09959
79731
0-1-0 (ไร่-งาน-วา)
หมู่ 5
หมู่บ้าน/อาคาร กวนวันใหญ่
ถนน
ตำบล/แขวง กวนวัน
เขต/อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ