ที่ดินว่างเปล่า กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

0-2-52 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 0 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

490002300500000481
5846,
5858
0-2-52 (ไร่-งาน-วา)
หมู่ 9 ซอย ทางหลวงชนบท สค.4001
หมู่บ้าน/อาคาร ขนาดที่ดิน 14*74 เมตร
ถนน เศรษฐกิจ1
ตำบล/แขวง สวนหลวง
เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร
ติดต่อคุณพรทิพย์ แก่นทอง โทร 02-2632990 ต่อ 123

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ