บ้านเดี่ยว เมืองลำปาง ลำปาง

0-2-1 (ไร่-งาน-วา)
 2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ
ราคา 410,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

41702S04G5D00018
51878
0-2-1 (ไร่-งาน-วา)
67 หมู่ 3
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง กล้วยแพะ
เขต/อำเภอ เมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง
1 ชั้น

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ