บ้านเดี่ยว ชนบท ขอนแก่น

0-1-45 (ไร่-งาน-วา)
 2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ
ราคา 510,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

41000S03G6G04644
6276
0-1-45 (ไร่-งาน-วา)
2และ36 หมู่ 8
หมู่บ้าน/อาคาร วังเวิน
ถนน บ้านกุดหล่ม-บ้านวังเวิน
ตำบล/แขวง ศรีบุญเรือง
เขต/อำเภอ ชนบท
จังหวัด ขอนแก่น
2 ชั้น
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ