บ้านพร้อมกิจการ อู่ทอง สุพรรณบุรี

16-2-28 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 23,100,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B04929
24535,
29180,
นส.3ก2821
16-2-28 (ไร่-งาน-วา)
156 หมู่ 5
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง อู่ทอง
เขต/อำเภอ อู่ทอง
จังหวัด สุพรรณบุรี

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ