ที่ดินว่างเปล่า หนองไผ่ เพชรบูรณ์

1-0-10 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 510,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 4 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B05126
36617
1-0-10 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร เดอะรีเจนท์ เพชรบูรณ์รีสอร์ท
ถนน สายหนองไผ่-กองทูล-ท่าเสา
ตำบล/แขวง หนองไผ่
เขต/อำเภอ หนองไผ่
จังหวัด เพชรบูรณ์

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ