โรงงาน พระยืน ขอนแก่น

6-1-30.2 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 17,000,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 11 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S03G6G03717
16180,
7065
6-1-30.2 (ไร่-งาน-วา)
370 หมู่ 14
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน โยธาธิการสายพระยืน-หนองแวง
ตำบล/แขวง พระยืน
เขต/อำเภอ พระยืน
จังหวัด ขอนแก่น
อาคารพักคนงาน, โรงปั่นด้าย, อาคารห้องน้ำ

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ