ที่ดินว่างเปล่า เมืองสงขลา สงขลา

0-1-57.4 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 0 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 0 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

490002300500000495
26070
0-1-57.4 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน ร.พ.ช.สายบ้านอ่าวทราย
ตำบล/แขวง เกาะยอ
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา
หน้ากว้างติดถนน 15 เมตร ติดทะเลสาปสงขลา 16.5 เมตร

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ