โรงงาน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

4-3-43.2 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 52,000,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 9 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B06197
30890,
60999 (ขายรวมเครื่องจักร)
4-3-43.2 (ไร่-งาน-วา)
35/3 หมู่ 5 ซอย พิบูลเวช
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน เทพกาญจนา
ตำบล/แขวง คอกกระบือ
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ