โรงงาน สุราษฎร์ธานี

9-3-73 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 42,500,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B06255
3647,
3648,
3649,
3650
9-3-73 (ไร่-งาน-วา)
84/1 หมู่ 3
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน สายนอกนุ้ย-เมืองชัย
ตำบล/แขวง เกาะพงัน
เขต/อำเภอ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ