บ้านเดี่ยว แม่ทะ ลำปาง

0-0-61 (ไร่-งาน-วา)
 2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ  0 ที่จอดรถ
ราคา 400,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

41000S04G5D07578
338
0-0-61 (ไร่-งาน-วา)
193 หมู่ 1
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน สายบ้านฟ่อน-สถานีรถไฟแม่ทะ(1036)
ตำบล/แขวง น้ำโจ้
เขต/อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
1 ชั้น

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ