ที่ดินว่างเปล่า จอมทอง เชียงใหม่

0-1-60 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 480,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 3 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

480002300500000337
15341
0-1-60 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร อินทนนท์ วัลเล่ย์
ถนน จอมทอง-อินทนนท์
ตำบล/แขวง บ้านหลวง
เขต/อำเภอ จอมทอง
จังหวัด เชียงใหม่
SCBL ติดต่อคุณฉัตรเกล้า 02-9491943 หรือ 086-6048087

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ