อาคารพาณิชย์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

0-0-57 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 9,000,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S02G8C08186
47056,
47057
0-0-57 (ไร่-งาน-วา)
181/11-12
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน วัดโพธิ์-บางใหญ่
ตำบล/แขวง มะขามเตี้ย
เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ