ที่ดินว่างเปล่า บางปะกง ฉะเชิงเทรา

30-2-9 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 160,000,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 7 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S01G2P00597
3137,
7986,
4264,
11621,
12919
30-2-9 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง บางปะกง
เขต/อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ