อาคารพาณิชย์ ภูเก็ต

0-0-20 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 12,600,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 2 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S05G8C08584
4638
0-0-20 (ไร่-งาน-วา)
87
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง ป่าตอง
เขต/อำเภอ
จังหวัด ภูเก็ต

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ