อาคารพาณิชย์ หาดใหญ่ สงขลา

0-0-19.7 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 6,550,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 3 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

42000S20G2B08658
9505
0-0-19.7 (ไร่-งาน-วา)
81/3
หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน
ตำบล/แขวง หาดใหญ่
เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
มีชั้นดาดฟ้า(ห้องริม)

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ