ที่ดินว่างเปล่า เวียงป่าเป้า เชียงราย

1-1-14 (ไร่-งาน-วา)
ราคา 300,000 บ.

รูปทรัพย์ - ทั้งหมด 0 รูป

หมายเหตุ: การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงและถือว่า ได้ทราบถึงสภาพโดยละเอียดครบถ้วนในการเสนอซื้อ

ข้อมูลของบ้าน

40545S03G5D00101
15237
1-1-14 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน/อาคาร โครงการเชียงรายริเวอร์ปาร์ค
ถนน
ตำบล/แขวง แม่เจดีย์ใหม่
เขต/อำเภอ เวียงป่าเป้า
จังหวัด เชียงราย

ติดต่อ

SCB Home Solution
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
โทร. 02-777-6872 ในวันและเวลาทำการ