ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1639 รายการ    เรียงตาม:

164,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 26-1-82
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0625355,000,000 บ.
ห้องนอน: 1  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 1-0-0.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B1014152,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 4-3-43.2
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0619748,000,000 บ.
ห้องนอน: 6  ห้องน้ำ: 9  จอดรถ: 6  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 1-0-12
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B0845442,500,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 9-3-73
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0625535,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 6-3-48
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0964129,500,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-83.1
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08675