ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1734 รายการ    เรียงตาม:

ราคาเริ่มต้น 145,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 3-3-85
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07197ราคาเริ่มต้น 70,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 28-1-84
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B05970ราคาเริ่มต้น 35,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 6-1-88
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06457ราคาเริ่มต้น 30,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 16-2-28
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B04929ราคาเริ่มต้น 27,000,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 5  จอดรถ: 3  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-14
รหัสทรัพย์: 42000S05G8C08334ราคาเริ่มต้น 21,200,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07485ราคาเริ่มต้น 21,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 7-1-37
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B05699ราคาเริ่มต้น 18,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-94.7
รหัสทรัพย์: 42000S05G8C08316ราคาเริ่มต้น 16,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 6-1-30.2
รหัสทรัพย์: 42000S03G6G03717