ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 2402 รายการ    เรียงตาม:

ราคาเริ่มต้น 900,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 78-0-10
รหัสทรัพย์: 42000S01G1D04766



ราคาเริ่มต้น 150,000,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 26-1-82
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06253



ราคาเริ่มต้น 70,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 28-1-84
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B05970



ราคาเริ่มต้น 50,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 9-3-73
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06255



ราคาเริ่มต้น 45,000,000 บ.
ห้องนอน: 6  ห้องน้ำ: 9  จอดรถ: 6  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 1-0-12
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B08454



ราคาเริ่มต้น 42,000,000 บ.
ห้องนอน: 6  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 1-0-10
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07857



ราคาเริ่มต้น 40,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 3-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08623



ราคาเริ่มต้น 35,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 6-1-88
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06457



ราคาเริ่มต้น 33,000,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-83.1
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08675