ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1727 รายการ    เรียงตาม:

5,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-83
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B067125,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-79.7
รหัสทรัพย์: 41000S05G8C075655,460,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-30.7
รหัสทรัพย์: 41537S05G8C000515,460,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-86.4
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B061925,390,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-0.5
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B039305,380,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-2.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B085985,360,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-28
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B094515,327,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 41000S05G7B084525,300,000 บ.
ห้องนอน: 5  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-7.2
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B08926