ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1727 รายการ    เรียงตาม:

0 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-53.8
รหัสทรัพย์: 42000S01G5D060760 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-59.7
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B066190 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-20
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B100740 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-54.1
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B103520 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-60
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B105930 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-69
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B106280 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-54
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B10669