ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1798 รายการ    เรียงตาม:

6,900,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-29.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B090016,830,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-66.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B071276,830,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-22.2
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B086326,750,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B089826,570,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-44.5
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B086656,550,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-19.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B086586,300,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-23.4
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B083596,300,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-76.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B086166,260,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S08G7F07388