ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B08872 ราคา 9,780,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
18285
ประเภททรัพย์:
โกดัง  จำนวนชั้น: 1.5
เนื้อที่:
1-0-27 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
หมู่บ้าน/อาคาร ถนน จำปาชนบท
ตำบล/แขวง พังโคน เขต/อำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร
รายละเอียด:
1 ชั้น มีชั้นลอย (กลุ่ม 8 แปลง)
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):