ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B08930 ราคา 22,940,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
35850
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
1-2-16.7 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
12/14 หมู่ 10 หมู่บ้าน/อาคาร เปาอินทร์ พร็อพเพอร์ตี้8 ถนน วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก
ตำบล/แขวง คลองข่อย เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
รายละเอียด:
โกดังโรงงาน2หลัง/บ้านพักอาศัย1หลัง
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):