ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 990002300500000511 ราคา 9,500,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
4412
ประเภททรัพย์:
อาคารสำนักงาน  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
0-2-0 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
333 หมู่ 2 ซอย - หมู่บ้าน/อาคาร - ถนน บ้านเป๊าะ-ห้วยทับทัน
ตำบล/แขวง บึงบูรพ์ เขต/อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
รายละเอียด:
ติดถนนบ้านเป๊าะ-ห้วยทับทัน,ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล
พิกัด Latitude(X): 15.321447 , Longitude(Y): 104.050410