ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S20G2B09110 ราคา 340,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

น.ส. 3ก.เลขที่:
3317
ประเภททรัพย์:
ที่ดินว่างเปล่า  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
0-0-32 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
หมู่บ้าน/อาคาร ถนน
ตำบล/แขวง เขาพนม เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X): 8.252961 , Longitude(Y): 99.043986