ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S20G2B09431 ราคา 27,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
55396
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 1
เนื้อที่:
1-1-49 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
555/1 หมู่ 14 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน สีคิ้ว-ชัยภูมิ
ตำบล/แขวง ด่านขุนทด เขต/อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียด:
สิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ
พิกัด Latitude(X): 90.000000 , Longitude(Y): 15.209049