ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S20G2B09592 ราคา 11,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
25900, 25907
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
16-0-23 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
42 หมู่ 13 หมู่บ้าน/อาคาร บ้านแก่นนคร ถนน
ตำบล/แขวง ห้วยซ้อ เขต/อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
รายละเอียด:
บ้านพักชั้นเดียว/โรงจอดรถพร้อมครัวชั้นเดียว/ลานค.ส.ล.
พิกัด Latitude(X): 20.0367008 , Longitude(Y): 100.2874167