ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B09636 ราคา 8,310,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
28578
ประเภททรัพย์:
ที่ดินว่างเปล่า  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
6-3-70 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
หมู่บ้าน/อาคาร ถนน
ตำบล/แขวง นาแก เขต/อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X): 90.000000 , Longitude(Y): 16.933073