ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B09637 ราคา 25,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
15506
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
3-2-25 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
272 หมู่ 3 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน เชียงใหม่-ผาง(107)กม.35+095
ตำบล/แขวง ขี้เหล็ก เขต/อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียด:
1.บ้านเดี่ยว 2.อาคารโกดัง 3.รั้ว+ลานค.ส.ล.
พิกัด Latitude(X): 19.0791309 , Longitude(Y): 98.9363466