ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B09641 ราคา 35,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
26451, 26452
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
6-3-48 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
9, 352/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน เชียงใหม่-ฝาง(107)กม.137+900
ตำบล/แขวง แม่ข่า เขต/อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียด:
สิ้งปลูกสร้าง 7 รายการ
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):