ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B10204 ราคา 2,100,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
145777
ประเภททรัพย์:
ทาวน์เฮ้าส์  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
0-0-20.2 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
188/242 หมู่ 6 หมู่บ้าน/อาคาร วีมิกซ์ 3 ถนน พระราม 2
ตำบล/แขวง บางกระเจ้า เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X): 13.52479 , Longitude(Y): 100.202542