ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B04929 ราคา 23,100,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
24535, 29180, นส.3ก2821
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
16-2-28 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
156 หมู่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน
ตำบล/แขวง อู่ทอง เขต/อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):