ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S05G7B03509 ปกติ 3,120,000 บ. พิเศษ 1,900,000 บาท
( วันที่ 9 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ระยอง )
SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
16967
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
0-0-64.2 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
5/20 หมู่ 6 หมู่บ้าน/อาคาร หมู่บ้านเติมทรัพย์ ถนน สุขุมวิท
ตำบล/แขวง บ้านฉาง เขต/อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
รายละเอียด:
1 หลัง
พิกัด Latitude(X): 12.747300 , Longitude(Y): 101.093735