ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B05126 ราคา 510,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
36617
ประเภททรัพย์:
ที่ดินว่างเปล่า  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
1-0-10 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
หมู่บ้าน/อาคาร เดอะรีเจนท์ เพชรบูรณ์รีสอร์ท ถนน สายหนองไผ่-กองทูล-ท่าเสา
ตำบล/แขวง หนองไผ่ เขต/อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):