ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S02G7E05517 ราคา 10,020,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
26449
ประเภททรัพย์:
อพาร์ทเม้นท์/หอพัก  จำนวนชั้น: 5
เนื้อที่:
0-1-0 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
37/1 หมู่ 8 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน อุทัย-ภาชี
ตำบล/แขวง คานหาม เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด:
61 ห้อง
พิกัด Latitude(X): 14.342795 , Longitude(Y): 100.656274