ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B05699 ราคา 12,900,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
22922
ประเภททรัพย์:
โกดัง  จำนวนชั้น: 1
เนื้อที่:
7-1-37 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
55/1 หมู่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน
ตำบล/แขวง ดอนทอง เขต/อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด:
ชั้นเดียว,อาคารโรงงานชั้นเดียว,บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พิกัด Latitude(X): 14.236691 , Longitude(Y): 100.294312