ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B06197 ราคา 52,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
30890, 60999 (ขายรวมเครื่องจักร)
ประเภททรัพย์:
โรงงาน  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
4-3-43.2 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
35/3 หมู่ 5 ซอย พิบูลเวช หมู่บ้าน/อาคาร ถนน เทพกาญจนา
ตำบล/แขวง คอกกระบือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):