ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B06253 ราคา 164,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

น.ส. 3ก.เลขที่:
664, 1290, 1297, 10, 655, 1293, 1299
ประเภททรัพย์:
ที่ดินว่างเปล่า  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
26-1-82 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
84/6 หมู่ 4 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน สายบ้านใต้-หาดริ้น
ตำบล/แขวง บ้านใต้ เขต/อำเภอ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด:
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 720 ตรม.
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):