ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B06457 ราคา 26,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
5531 (เดิม น.ส.3ก. เลขที่ 1158)
ประเภททรัพย์:
โกดัง  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
6-1-88 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
หมู่บ้าน/อาคาร ถนน ติดถนนสายท้องศาลา-โฉลกหลำ
ตำบล/แขวง เกาะพะงัน เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):