ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S20G2B06627 ราคา 11,530,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
142075
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
0-1-96.5 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
99/19 ซอย 1(ในโครงการ) หมู่บ้าน/อาคาร ธนาสิริ ถนน รัตนาธิเบศร์
ตำบล/แขวง บางรักใหญ่ เขต/อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):