ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B06945 ราคา 7,880,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
7889
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
0-0-95 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
999/57 หมู่บ้าน/อาคาร แก้วกานต์-วัชรพล ถนน วัชรพล
ตำบล/แขวง แขวงคลองถนน เขต/อำเภอ สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):