ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S20G2B07497 ราคา 10,220,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
32153-4
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
0-1-60 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
158, 156 ซอย 22 หมู่บ้าน/อาคาร สีวลี รังสิต1 ถนน รังสิต-นครนายก
ตำบล/แขวง ประชาธิตย์ เขต/อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
รายละเอียด:
2 หลัง
พิกัด Latitude(X): 13.984534 , Longitude(Y): 100.647949