ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S02G8C07714 ราคา 10,360,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
88931
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 1
เนื้อที่:
0-1-11.9 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
3/94 หมู่ 3 หมู่บ้าน/อาคาร สุขสมบูรณ์(หอยใหญ่) ถนน เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี(401)
ตำบล/แขวง มะขามเตี้ย เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):