ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S05G8C08316 ราคา 18,000,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
87548
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 3
เนื้อที่:
0-0-94.7 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
214/19 หมู่บ้าน/อาคาร สุขสันต์เพลส ถนน ปฏัก(4028)กม.5+500
ตำบล/แขวง กะรน เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด:
พร้อมสระว่ายน้ำ
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):